Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE
NA PODRUČJU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
Vi ste ovdje: Naslovnica » Aktivnosti » Aktivnosti » Uspješno realiziran projekt Zaštita i očuvanje bijele rode (Ciconia ciconia)" u 2015. godini na području Koprivničko-križevačke županije
Srijeda, 25 Svi 2022

Uspješno realiziran projekt Zaštita i očuvanje bijele rode (Ciconia ciconia)" u 2015. godini na području Koprivničko-križevačke županije

E-mail Ispis PDF

Nakon prikupljene dokumentacije koju su u Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije dostavili vlasnici ili korisnici stambenog, gospodarskog ili javnog objekta na kojima se nalazi gnijezdo rode s područja Koprivničko-križevačke županije uspješno je realiziran projekt projekta „Zaštita i očuvanje bijele rode (Ciconia ciconia)" u 2015. godini. Istoimeni projekt je proveden u skladu sa Ugovorom o neposrednom sudjelovanju Fonda u sufinanciranju projekta zaštite i očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti „Zaštita i očuvanje bijele rode (Ciconia ciconia)" na području Koprivničko-križevačke županije u 2015. godini koji je sklopljen između Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Obavijestima na internetskim stranicama Javne ustanove, putem medija, te suradnjom s gradovima i općinama Koprivničko-križevačke županije, vlasnici i predstavnici korisnika stambenih, gospodarskih ili javnih objekata na čijem krovu se nalazi gnijezdo bijele rode pozvani su na sudjelovanje u projektu, te su prikupili potrebnu dokumentaciju i dostavili ju u Javnu ustanovu. Nakon obavljenog monitoringa prijavljenih gnijezda i provjere vjerodostojnosti poslane dokumentacije u Javnoj ustanovi i njenom Upravnom vijeću isplaćena je naknada za svako pojedino evidentirano gnijezdo bijele rode u iznosu od 700,00 kuna. Polovicu tog iznosa, odnosno 350,00 kuna po svakom gnijezdu rode osigurao je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a drugu polovicu iznosa osigurala je Koprivničko-križevačka županija preko svoje Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije. Uz svaku pojedinu prijavu o postojanju gnijezda rode kao i dokumentacije o vlasništvu objekta priložena je izjava korisnika potpore o vjerodostojnosti danih podataka.

Sukladno tome u 2015. godini financijska potpora za očuvanje gnijezda roda na krovovima stambenih ili gospodarskih objekata isplaćena je sljedećim pravnim ili fizičkim osobama:

- Dječji vrtić „Bubamara" Kalinovac,

- Grad Đurđevac,

- Eko papir d.o.o.,

- Biovita Zagreb d.o.o. za preradu voća i trgovinu,

- Općina Virje,

- Sloga Podravska trgovina d.o.o. Đurđevac,

- Župni ured Rkt. Miholec,

- Lotus obrt za ugostiteljstvo,

- Osnovna škola Ferdinandovac,

- Osnovna škola Koprivnički Ivanec,

- DVD Gornji Fodrovec,

- Franjo Vukelić, Hrsovo,

- Poljoprivredna Zadruga Virje.

S obzirom da se u našoj županiji ovaj projekt provodi već šestu godinu za redom i ove godine zabilježen je trend rasta interesa za uključivanje u projekt i povećanje broja evidentiranih gnijezda bijele rode, kao i interes šire javnosti za zaštitom te europske gnjezdarice koja je i strogo zaštićena svojta Zakonom o zaštiti prirode („Narodne novine" broj 80/13) i Pravilnikom o strogo zaštićenim vrstama („Narodne novine" broj 144/13).