Obavljena ručna košnja na zaštićenom lokalitetu livade u Zovju kod Đelekovca

Ispis

      Poštivajući odrednice koje proizlaze iz propisanih Mjera zaštite za Spomenik prirode: „Mali zoološki lokalitet livade u Zovju kod Đelekovca" na tom lokalitetu sukladno optimalnom agrotehničkom roku početkom lipnja obavljena je ručna košnja trave. Ta aktivnost se provodi svake godine i jedan je od neophodnih zahvata važnih za očuvanja staništa dvije vrste danjih leptira livadnih plavaca i to Velikog livadnog plavca (Maculinea teleius) i Zagasitog livadnog plavca (Maculinea nausithous). Upravo ti leptiri temeljno su obilježje i razlog zaštite tog malog livadnog lokaliteta koji je sukladno Zakonu o zaštiti prirode zaštićen kao Spomenik prirode: „Mali zoološki lokalitet livade u Zovju kod Đelekovca", a i dio je ekološke mreže Republike Hrvatske, odnosno europski važnog NATURA 2000 područja.

Cilj košnje ove lokaliteta je očuvanti to vlažno livadno stanište i tako omogućiti rast i opstanak biljke krvare (Sanguisorba officinalis) na koju Veliki i Zagasiti livadni plavac odlažu jaja. Za normalan razvoj tih leptira veliku važnost imaju i određene vrste mrava koje tu obitavaju. Kako bi se očuvali njihovi mravinjaci košnja je obavljena ručno, a mravinjaci označeni su drvenim kolčićima.

Nakon ove aktivnosti u drugoj polovici srpnja nadamo se da ćemo ponovo moći uživati uz let mnogobrojnih jedinki Velikog i Zagasitog livadnog plavaca na lokalitetu livade u Zovju kod Đelekovca.

1-P10100361-P10100381-P10100401-P10100431-P1010044