Započeo projekt „Monitoring zaštićenih vrsta strizibuba na području Koprivničko-križevačke županije“

Ispis

       S obzirom da područje Koprivničko-križevačke županije karakterizira bioraznolikost šumskih ekosustava, a pokazatelji bioraznolikosti naših šuma su prije svega zaštićene vrste koje su u većini zemalja Europske Unije rijetke te se nalaze na popisu Direktive o zaštiti prirodnih staništa i divlje faune i flore u našoj županiji provoditi će se projekt pod nazivom „Monitoring zaštićenih vrsta strizibuba na području Koprivničko-križevačke županije".

Taj projekt provodi Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije u suradnji s Hrvatskim šumarskim institutom Centrom za urbane i privatne šume Varaždin. Predviđeno je istraživanje i praćenje pojave i brojnosti saproksilnih kornjaša i to 4 vrste strizibuba: običnog jelenka (Lucanus cervus), velike hrastove strizibube (Cerambyx cerdo), mrke strizibube (Morimus funereus) i alpske strizibube (Rosalia alpina).

Projekt će se provoditi na dva lokaliteta u sklopu zaštićenih dijelova prirode na području Koprivničko-križevačke županije, a to su Posebni botanički rezervat šumske vegetacije Dugačko brdo i Regionalni park Mura-Drava na području šume Repaš (oko Spomenika prirode skupine stabala hrasta lužnjaka smještenih u parku koji okružuje zgradu Šumarije Repaš).

Cilj projekta je utvrditi prisutnost i brojnost istraživanih vrsta, te edukacija obrazovnih institucija i školske djece o ulozi tih vrsta u šumskim ekosustavima.

Pratiti će se pojava odraslih oblika kukaca, a koristiti će se isključivo neinvazivne metode dnevnih transekata i klopki (na trupcima i stablima) u sklopu kojih će se pronađene jedinke nakon fotografiranja ispuštati u prirodno stanište odmah na terenu.

Edukacija obrazovnih institucija i školske djece planira se kroz sudjelovanje u terenskim aktivnostima te održavanjem predavanja po završetku terenskih poslova i obrade podataka.

Terenski dio provedbe projekta Javna ustanova započela je suradnjom i posjetom grupe učenika Osnovne škole Đuro Ester iz Koprivnice i njihovog nastavnika profesora Miroslava Kaniseka lokalitetu Posebnog botaničkog rezervata šumske vegetacije Dugačko brdo, te trideset petero učenika Osnovne škole „Braća Radić" iz Koprivnice na lokalitetu Regionalnog parka Mura-Drava na području šume Repaš i Značajnog krajobraza Čambina, te oko Spomenika prirode skupine stabala hrasta lužnjaka smještenih u parku koji okružuje zgradu Šumarije Repaš. U okviru terenskog obilaska tih lokaliteta voditelj projekta mr.sc. Miljenko Županić, dipl.ing.šum. iz Hrvatskog šumarskog instituta, Centra za urbane i privatne šume Varaždin, pokazao je učenicima kako se izrađuju i postavljaju klopke za kukce, kako se traže kukci i koje se metode koriste za ispitivanje broja vrste kukaca koji žive na nekom području.

Navedenim aktivnostima započelo je provođenje projekta „Monitoring zaštićenih vrsta strizibuba na području Koprivničko-križevačke županije", a intenzivno praćenje će se odvijati tijekom lipnja i srpnja jer se prema litreraturnim navodima u to vrijeme događa najveća aktivnost odraslih oblika istraživanih vrsta. Predviđen završetak projekta je 31. prosinac 2015. godine.

01020306050708091112131415