Održani sastanci i terenski obilasci s predstavnicima Hrvatskih voda

Ispis

           U sklopu aktivnosti vezanih za utvrđivanje uvjeta zaštite prirode potrebnih za izradu Program radova održavanja u području zaštite od štetnog djelovanja voda u 2012. godini održani su konzultativno-stručni radni sastanci županijskih javnih ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima s predstavnicima Državnog zavoda za zaštitu prirode i predstavnicima Hrvatskih voda. Sastanci su  održavani  u sjedištima Hrvatskih voda ovisno o slivnom području.

Nakon održanih konzultativno-stručnih sastanaka u sjedištima Hrvatskih voda u Zagrebu, Osijeku i Varaždinu ovisno o pripadajućem slivnom području predstavnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije s predstavnicima Hrvatskih voda koji djeluju na području Koprivničko-križevačke županije, odnosno s VGO Varaždin, VGI "Česma-Glogovnica" Bjelovar i VGI "Bistra" Đurđevac, na terenu su obiđena područja (vodotoci) na kojima su planirani radovi predloženi u prijedlogu Program radova održavanja u području zaštite od štetnog djelovanja voda u 2012. godini. Javna ustanova je nakon terenskog obilaska i pregleda područja planiranih zahvata dala svoje prijedloge i komentare na predloženi program te iste proslijedila Državnom zavodu za zaštitu prirode. Nakon razmatranja cjelokupnog stanja, datih sugestija i prijedloga Državni zavod za zaštitu prirode koji je nadležna ustanova za obavljanje stručnih poslova vezanih za zaštitu prirode izdati će konačne uvjete i mjere zaštite prirode za Program radova održavanja u području zaštite od štetnog djelovanja voda u 2012. godini, za cijelu Republiku Hrvatsku uključujući i Koprivničko-križevačku županiju.

Sastanak_02P5250622P5310095P5290715P5280661P5280667