Održana 2. Međunarodna konferencija radne skupine za zaštitu i proglašenje prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav

Ispis

         U Parku prirode Kopački rit i Eko-centru „Zlatna Greda“ 12. i 13. lipnja 2012. godine održana je 2. međunarodna konferencija radne skupine zadužene za planiranje i provedbu aktivnosti u uspostavi prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav. Na konferenciji osim predstavnika radne skupine sudjelovali su i predstavnici institucija koje su uključene u zaštitu prirode u području budućeg rezervata biosfere, izaslanici nevladinih organizacija te predstavnici županijskih Javnih ustanova kroz koje će se protezati budući međunarodni rezervat biosfere. U ime Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije koja će upravljati budućim rezervatom biosfere Mura-Drava-Dunav koji se nalazi na teritoriju Koprivničko-križevačke županije sudjelovala je ravnateljica Javne ustanove gđa. Željka Kolar.

Cilj i svrha ove dvodnevne konferencije je stjecanje zajedničkog stajališta u prekograničnoj suradnji i upravljanju u zaštiti prirode, preispitivanje tekućih projekata i inicijativa u regiji, kao i preispitivanje smjernica i definiranje daljnjih koraka u deklaraciji za nominaciju Prekograničnog biosfernog rezervata Mura-Drava-Dunav.

Prvoga dana u Eko-centru „Zlatna Greda“ održana su predavanja vezana za načine unapređenja načina upravljanja, kao i usklađivanje i kooperaciju u upravljanju zaštićenim prekograničnim područjima uz primjere koji bi se mogli primijeniti na budući rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav.

Drugoga dana održan je sastanak koordinacijske skupine za zaštitu i proglašenje prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav uz izvješće o napretku procesa kandidiranja područja, diskusiju i prijedlog daljnjih aktivnosti na usklađivanju upravljanja budućim Biosfernim rezervatom Mura-Drava-Dunav.

Osim teoretskog dijela dio konferencije odrađen je na terenu u Parku prirode Kopački rit koji će biti dio budućeg Biosfernog rezervata Mura-Drava-Dunav.

01-00102-00104-00103-001