Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE
NA PODRUČJU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
Vi ste ovdje: Naslovnica » Aktivnosti » Novosti
Utorak, 24 Svi 2022

Stupila na snagu Uredba o proglašenju Posebnog ornitološkog rezervata "Veliki Pažut"

E-mail Ispis PDF

         Na inicijativu Ministarstva kulture početkom siječnja 2011. godine započet je postupak izmjene granice i kategorije zaštite "Posebnog zoološkog rezervata Velik Pažut" u Posebni ornitološki rezervat "Veliki Pažut". Sukladno tome Ministarstvo kulture kao pokretač i voditelj tog postupka zatražilo je od Državnog zavoda za zaštitu prirode izradu Stručne podloge za promjenu kategorije zaštite i izmjene granica "Posebnog zoološkog rezervata Velik Pažut" u Posebni ornitološki rezervat "Veliki Pažut". Nakon provedenog javnog uvida i održanog javnog izlaganja te podloge u Općini Legrad u Legradu na nju su date određene primjedbe i prijedlozi. Nakon razmatranja dostavljenih primjedbi, dio njih je prihvaćen i ugrađen u prijedlog Uredbe o proglašenju Posebnog ornitološkog rezervata "Veliki Pažut". Ministarstvo kulture zatim je načinilo Nacrt prijedloga Uredbe o proglašenju Posebnog ornitološkog rezervata "Veliki Pažut" koji je uz obrazloženje, stručnu podlogu Državnog zavoda za zaštitu prirode i kartu granica dostavilo Vladi Republike Hrvatske na donošenje.

Vlada Republike Hrvatske je na svojoj 162. sjednici održanoj 15. studenog 2011. godine donijela Uredbu o proglašenju Posebnog ornitološkog rezervata "Veliki Pažut" koja je objavljena u Narodnim novinama broj 142/11 od 19. prosinca 2011. godine. Uredba je stupila na snagu 8. dana od dana objave u Narodnim novinama.

Održan godišnji sastanak ravnatelja županijskih i gradskih javnih ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima

E-mail Ispis PDF

              U periodu od 28. do 30. studenoga ravnateljica Javne stanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije sudjelovala je na godišnjem sastanku ravnatelja županijskih i gradskih javnih ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima koji je održan u Fužinama. Na sastanku su sudjelovali osim ravnatelja spomenutih javnih ustanova i predstavnici Ministarstva kulture, Državnog zavoda za zaštitu prirode te Primorsko-goranske županije. Domaćin sastanka ove godine bila je Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Primorsko-goranske županije "Priroda".

Središnja tema sastanka bio je način donošenja i provedbe pravilnika o unutarnjem redu za zaštićena područja. Također se raspravljalo o aktivnostima i prioritetima za rješavanje u narednom razdoblju, a koji bi olakšali i unaprijedili rad javnih ustanova kao i suradnju s nadležnim ministarstvom. Ujedno je iznesena problematika same metodologije u izradi pravilnika, te se predložilo da se u cilju uštede vremena i usuglašavanja stavova formiraju radne skupine koje će raditi na izradi sadržaja pravilnika o unutarnjem redu, svaka za pojedinu kategoriju zaštite (osim za nacionalni park i park prirode). Raspravljalo se da li da se donosi pravilnik o unutarnjem redu za kategorije zaštite u kojima je proglašeno zaštićenim jedno ili skupina stabala. Dogovoreno je da po jedna ustanova bude nositelj i koordinator svoje radne skupine. Tako se Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije nalazi u sastavu radne skupine za kategoriju Regionalni park (Regionalni park Mura-Drava) u kojoj je jedan od nositelja radne skupine, zatim u radnoj skupini za kategorije posebni rezervat, značajni krajobraz i park-šumu. Osim navedenog u sveobuhvatnoj raspravi temeljem iznesenog raspravljalo se je i o problematici donošenja zakonskih regulativa, međusektorske koordinacije, izradi stručnih podloga te ostaloj problematici vezanoj za rad javnih ustanova. 

Osim teoretskog dijela dio sastanka ravnatelja odrađen je na terenu gdje su pokazani konkretni primjeri upravljanja i provođenja zakonskih akata.

 

0102

Trening "Osnove interpretacije i edukacije"

E-mail Ispis PDF

         U sklopu Projekta integracije u EU Natura 2000 (NIP) Državni zavod za zaštitu prirode, u suradnji s Ministarstvom kulture izradio je Program edukacije djelatnika u zaštiti prirode. Trening je bio namijenjen djelatnicima sektora zaštite prirode koji su u svom svakodnevnom životu uključeni u dizajn i provođenje edukacijskih aktivnosti.

Cilj treninga bio je podići svijest djelatnika ustanova o važnosti interpretacije i edukacije kao alatima u zaštiti prirode i osposobljavanje polaznika treninga za samostalno osmišljavanje i provođenje istih.

Prvi dio ostvarivanja Programa edukacije započeo je treningom "Osnove interpretacije i edukacije" koji je održan od 16. do 18. studenog 2011. godine u prostorijama JU PP Medvednica na Medvedgradu kod Zagreba i području Parka prirode Medvednica. Na navedenom treningu sudjelovalo je 26 predstavnika javnih ustanova za zaštitu prirode iz cijele Hrvatske, a među njima je bila i ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije Željka Kolar. U organizaciju i provođenje tog treninga uz DZZP i projekt NIP bili su uključeni i JU PP Medvednica, JU PP Žumberak - Samoborsko gorje, JU Maksimir.

Postavljeni ciljevi treninga bili su: podizanje svijesti djelatnika ustanova o važnosti interpretacije i edukacije kao važnim alatima u zaštiti prirode, razmjena dosadašnjih iskustava s posebnim naglaskom na razvoju interpretacijskih usluga (programi, vođenja, promotivni materijali, informativne table, posjetiteljski centri, poučne staze, web i dr.), te osposobljavanje polaznika za samostalno osmišljavanje i provođenje interpretacijskih i edukacijskih aktivnosti u matičnim zaštićenim područjima. Teme treninga uz predavanja bile su popraćene i odgovarajućim praktičnim vježbama. Kroz intenzivan trening usvojena su specifična znanja i vještine potrebne za uspješan rad na poslovima zaštite prirode u Javnim ustanovama koje upravljaju zaštićenim prirodnim vrijednostima županija, parkova prirode i nacionalnih parkova. Svim sudionicima podijeljene su potvrde kao dokaz o aktivnom sudjelovanju i uspješno završenom treningu.

0102030405060807

09

Potpisani Ugovori o korištenju sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za financiranje projekata zaštite i očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti

E-mail Ispis PDF

          Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije dana 5. srpnja 2011. godine u prostorijama Ministarstva kulture sklopila je i potpisala dva ugovora o korištenju sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) namijenjenih za sufinanciranje projekata zaštite i očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti. To su projekti pod nazivima "Očuvajmo hrvatsku Saharu održavanjem Posebnog geografsko botaničkog rezervata Đurđevački pijesci" i "Kartiranje staništa u Posebnom zoološkom rezervatu Veliki Pažut". Vrijednost oba projekta iznosi 129.500 kuna od čega Fond sufinancira 40% opravdanih troškova projekta.

Sam Natječaj za korištenje sredstava FZOEU raspisan je još 2010. godine, no zbog tehničkih razloga Fond je Odluku o odabiru korisnika donio tek u ožujku 2011. godine, a rok u kojem provedeni projekti moraju biti realizirani je konac 2012. godine.

Važan kriteriji za odabir projekata spomenutog natječaj bili su projekti koji imaju za cilj ispunjavanje obveza Republike Hrvatske u procesu pristupanja Europskoj uniji kroz podršku u prikupljanju podataka u svrhu dovršetka prijedloga područja NATURA 2000 kao temeljnog programa očuvanja prirode Europske unije. Samim Natječajem omogućeno je korištenje 1,5 milijuna kuna za provedbu 28 projekata u području zaštite okoliša javnih ustanova nacionalnih parkova i parkova prirode, županijskih javnih ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima i jedinica lokalne samouprave iz područja zaštite i očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti te za obrazovne i istraživačke projekte zaštite prirode. Financijska potpora za realizaciju tih projekata je nastavak višegodišnje suradnje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Ministarstva kulture u potpori i provedbi projekata zaštite i očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske.

Sufinanciranje i realizacija spomenutih projekata u Koprivničko-križevačkoj županiji pomoći će ostvarivanju propisanih mjera zaštite koje se provode radi očuvanja i održavanja tih zaštićenih područja te unapređenju općeg stanja kao i boljoj valorizaciji i promociji njihovih prirodnih vrijednosti, a sve u cilju zaštite i očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti u Koprivničko-križevačkoj županiji i čitavoj Republici Hrvatskoj.

FZOEU

Stranica 3 od 7