Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE
NA PODRUČJU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
Vi ste ovdje: Naslovnica » Aktivnosti » Novosti
Utorak, 24 Svi 2022

Obilazak rijeke Drave i radionica u Novom Virju

E-mail Ispis PDF

            Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije u suradnji sa Zavodom za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije 30.08.2010. organizirala je u sklopu projekta NATREG obilazak čamcima pilot područja preventivno zaštićenog regionalnog parka Mura-Drava. Obilazak je organiziran da bi glavni partner u projektu Zavod za zaštitu prirode Republike Slovenije iz Ljubljane upoznao na terenu prirodne vrijednosti ovog područja i njihov potencijal za održivi razvoj. U obilasku terena su sudjelovali Župan Koprivničko-križevačke županije Darko Koren, direktor Zavoda zaštitu prirode Republike Slovenije Darij Krajčič, zamjenik župana Darko Sobota, glavni menager projekta Gregor Danev, stručnjaci Instituta za turizam i djelatnici Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije i Javne ustanove za upravljanje zaštićenom prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije uključeni u projekt NATREG. Projekt NATREG odvija se u sklopu Transnacionalnog programa za Jugoistočnu europu (SEE) i financiran je iz sredstava Europskog regionalnog razvojnog fonda (ERDF) Europske Unije. Osnovni cilj projekta je kako iskoristiti prirodne vrijednosti za održivi razvoj. Obilazak čamcima organiziran je od Donje Dubrave do Ješkova.

            31.08.2010.organizirana je prva radionica u sklopu projekta NATREG u Novom Virju. Radionici je prisustvovalo 40-ak stručnjaka, djelatnika općina i lokalnih udruga. Predavači su bili predstavnici Slovenskog i hrvatskog zavoda za zaštitu prirode, Instituta za turizam te stručnjaci Zavoda za prostorno uređenje i Javne ustanove za upravljanje zaštićenom prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije. Slovenski stručnjaci prezentirali su njihova iskustva u zaštiti prirode i odnos zaštite prirode i šumarstva, lova, ribolova i upravljanja vodama. Institut za turizam predstavio je koncepciju Studije prirodnih potencijala za razvoj turizma i Studije s detaljnom razradom turističke infrastrukture za područje Lepa greda-Bakovci koje izrađuje u sklopu projekta NATREG. Nakon predavanja organizirana je radionica na kojoj su teme bile priroda i turizam, SWOT analiza prostora i zaštita prirode. Ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području KKŽ gđa. Željka Kolar održala je predavanje pod nazivom „Javna ustanova u projektu NATREG“ u kojem su predstavljene planirane i izvršene aktivnosti Javne ustanove u sklopu projekta NATREG. Izrađen je logo i web stranica Javne ustanove (www.zastita-prirode-kckzz.hr) , te Analiza problematike pilot područja Mura-Drava u Koprivničko-križevačkoj županiji. U fazi izrade također su Stručna podloga valorizacije vodenih i vlažnih staništa preventivno zaštićenog Regionalnog parka Mura-Drava i Prijedlog potrebnih mjera zaštite vodenih i vlažnih staništa preventivno zaštićenog Regionalnog parka Mura-Drava. Izradom navedenih studija, Javnoj ustanovi uvelike će se olakšati obavljanje daljnjih aktivnosti vezanih za upravljanje dijelom preventivno zaštićenog Regionalnog parka Mura-Drava na području Koprivničko-križevačke županije.

Ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim

prirodnim vrijednostima na području KKŽ

Željka Kolar, dipl.ing.

Projekt "Bijela roda"

E-mail Ispis PDF

Ciconia_ciconia_1Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost uključila se u projekt «Bijela roda». Projekt će se provesti na području cijele Koprivničko-križevačke županije, a njegov glavni cilj je očuvanje gnijezda bijele rode na krovovima objekata. Projekt «Bijela roda» započet je inicijativom Odbora za zaštitu okoliša Hrvatskog sabora u 2009. godini, a suradnjom Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sa županijskim Javnim ustanovama za zaštitu prirode na području onih županija gdje postoji interes za zaštitu populacija bijelih roda i njihovih gnijezda. Tim projektom vlasnici stambenih ili gospodarskih objekata na čijim se krovovima nalazi gnijezdo bijele rode mogu dobiti potporu u iznosu od 700,00 kuna po gnijezdu. Potpora služi kao financijski poticaj radi participacije troškova namijenjenih za popravak, sanaciju ili zamjenu krovišta zbog štete koju čine gnijezda svojom težinom i rode gniježđenjem na krovu na kojem se to gnijezdo nalazi.

Bijela roda (Ciconia ciconia) pripada europskim gnjezdaricama strogo je zaštićena Zakonom o zaštiti prirode (NN br.70/05 i 139/08) i Pravilnikom o proglašavanju divljih svojti zaštićenim i strogo zaštićenim (NN br.99/09).

Imajući u vidu činjenicu da je život i opstanak zaštićene vrste bijele rode (Ciconia ciconia) neizostavno vezan za seosku sredinu i ljude, očuvanje gnijezda na krovovima kuća i objekata u kojima rode najradije podižu svoje mlade, dodjela poticajnih sredstava, važan je segment u zaštiti ove močvarne ptice koja je pokazatelj bioraznolikosti i suživota čovjeka i prirode.

Osim toga projektom “BIJELA RODA” žele se stvoriti pretpostavke da se kroz zaštitu biološke raznolikosti osiguraju pretpostavke za razvoj seoskog turizma odnosno razvoj ruralnog područja.

Glavni cilj projekta “BIJELA RODA”je očuvanje i zaštita populacije bijele rode,  te očuvanje sela i prostora kojim se vlasnicima stambenih i gospodarskih objekata na čijim se krovovima nalaze gnijezda bijelih roda daje naknada za očuvanje prostora i biološke raznolikosti u visini od 700,00 kuna po gnijezdu.

Ciconia_ciconia

Da bi ostvarili potporu u iznosu od 700,00 kuna, vlasnici objekata moraju dostaviti sljedeću dokumentaciju:

-         kopija osobne iskaznice

-         kopija dokumenta koji govori o vlasništvu ili posjedu objekta na kojem se nalazi gnijezdo

-         kopija kartice tekućeg računa na kojoj je jasno vidljiv broj tekućeg računa

Svu potrebnu dokumentaciju vlasnici objekata na čijim krovovima se nalaze aktivna gnijezda bijele rode mogu dostaviti osobno ili poštom na adresu Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije: Antuna Nemčića 5, 48000 Koprivnica ili putem faxa: 048/624-407 najkasnije do 18. rujna 2010. godine.

Obilazak Značajnog krajobraza Kalnik

E-mail Ispis PDF

dianthus_plumariusDana 24. kolovoza 2010. godine u okviru suradnje između Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije i općine Kalnik obavljen je terenski obilazak i monitoring važnih vegetacijskih točaka područja Značajnog krajobraza Kalnik. Obilasku su prisustvovali eminentni hrvatski botaničari prog. dr. Jasenka Topić i prof. dr. Ljudevit Ilijanić. Uz njihovu stručno pomoć određene su kritične ključne vegetacijske točke koje je potrebno dodatno obilježiti i zaštiti, te su dati prijedlozi određenih mjera zaštite i aktivnosti koje treba provesti da bi se očuvala karakteristična, značajna, rijetka i ugrožena vegetacija u Značajnom krajobrazu Kalnik.

Također se u budućnosti predlaže i planira dodatno obilježavanje ne samo poučne staze nego i stjenovitih predjela najviših, a ipak pristupačnih točaka planine Kalnik. Posebne uvjete navedenih stručnjaka odnosile su se na zaštitu diauthus plumarius čije je jedno stanište područje Kalnika, a predstavnika te vrste ima sve manje.

S obzirom na sezonski karakter razvoja vegetacije i potrebe stalnog monitoringa područja Značajnog krajobraza Kalnik dogovoren je i nastavak suradnje s spomenutim stručnjacima kao i nastavak suradnje između općine Kalnik i Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije.

Projekt NATREG

E-mail Ispis PDF

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Koprivničko-križevačke županije i Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije sudjeluju kao partneri iz Koprivničko-križevačke županije i Republike Hrvatske u projektu NATREG na Transnacionalnom programu South East Europe.

Vodeći partner u projektu je Zavod Republike Slovenije za varstvo narave (Zavod za zaštitu prirode). Ostali parteri u projektu su: Ministarstvo okoliša i prostornog planiranja RS, Regionalni centar za okoliš iz Slovenije, Veneto (Ured za prostorno planiranje), Emilija Romagna (ARPA), Koruški Ured za zaštitu prirode, Ekonomski Institut Koruškog Sveučilišta, Štajerska (Ured za prostorno planiranje) i JP Vojvodinašume Šumsko gazdinstvo „Banat“.

Cilj projekta je razvoj zajedničke transnacionalne strategije upravljanja u zaštićenim područjima. Svaki partner predložio je pilot područje na kojem će se izrađeni menagement plan primijeniti. Za Koprivničko-križevačku županiju kao pilot područje izabran je preventivno zaštićeni regionalni park Drava-Mura odnosno područje uz rijeku Dravu. Kroz projekt će se dobiti alati za evaluaciju prirodnih resursa u svrhu ekonomskog razvoja u skladu s održivim razvitkom.

Do sada je napravljen Plan komuniciranja u pilot području Mura-Drava, Analiza problematike u odnosu na zaštitu prirode u pilot području i web stranica pilot područja.

NATREG - Newsletter 02
May 2010

Stranica 6 od 7