Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE
NA PODRUČJU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
Vi ste ovdje: Naslovnica » Aktivnosti » Novosti » Informacije o branju i prodaji proljetnica
Srijeda, 06 Srp 2022

Informacije o branju i prodaji proljetnica

E-mail Ispis PDF

      Sukladno Pravilniku o proglašavanju divljih svojti zaštićenim i strogo zaštićenim (Narodne novine broj 99/09.) koji je donesen temeljem Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine broj 70/05, 139/08 i 57/11.) određene biljne i životinjske vrste mogu biti strogo zaštićene ili zaštićene.

Proljetnice, kao što suvisibaba (Galanthus nivalis L.), mirisna ljubica (Viola odorata L.), pasji zub (Erythronium dens-canis L.), drijemovci ili zvončići (vrste roda Leucojum) i koje najčešće nalazimo u našim krajevima su zaštićene biljne vrste, te je Pravilnikom o sakupljanju zaštićenih samoniklih biljaka u svrhu prerade, trgovine i drugog prometa (Narodne novine broj 154/08.) za njihovo sakupljanje potrebno ishoditi dopuštenje Uprave za zaštitu prirode Ministarstvo zaštite okoliša i prirode. To dopuštenje odnosi se na sakupljanje samoniklih biljaka i njihovih dijelova u svrhu prerade, trgovine i drugog prometa, a ne odnosi se na njihovo sakupljanje za osobne potrebe. Sakupljanje za osobne potrebe smatra se sakupljanje do najviše pet komada podzemnih dijelova, 2 kg stabljike, 1 kg listova, 1 kg cvjetova, 0,5 kg sjemena, 10 kg plodova, 0,5 kg pupova te 1 kg steljke pojedine biljne vrste, dnevno u svježem stanju.

U skladu s Pravilnikom o sakupljanju zaštićenih samoniklih biljaka u svrhu prerade, trgovine i drugog prometa Ministarstvo zaštite okoliša i prirode nakon podnošenja zahtjeva skupljaču za pojedine biljne vrste rješenjem izdaje dopuštenje za sakupljanje. Nositelji dopuštenja za sakupljanje samoniklih biljaka dužni su Ministarstvu zaštite okoliša i prirode dostaviti godišnje izvješće o sakupljanju samoniklih biljaka za tekuću godinu najkasnije do 15. siječnja iduće godine.

Za nepridržavanje uvjeta i ograničenja propisanih Zakonom o zaštiti prirode potrebnih za sakupljanje samoniklih biljaka, istim zakonom propisane su novčane kazne u iznosu od 25.000,000 do 200.000,00 kuna za pravne osobe i 7.000,00 do 30.000,00 kuna za fizičke osobe i odgovorne osobe u pravnoj osobi.

Sve zaštićene kao i one strogo zaštićene biljne vrste sadržane su u Crvenom popisu ugroženih vrsta koji je napravljen temeljem stručne podloge od strane Državnog zavoda za zaštitu prirode u okviru direktive preuzete međunarodnim sporazumima, te prema pravilima i kriterijima za procjenu ugroženosti divlji svojti koje je propisala Međunarodna unija za očuvanje prirode (eng. IUCN, koja je svjetski autoritet za procjenu ugroženosti živog svijeta te njegovo očuvanje. Sukladno tome prema IUCN-u postoji deset kategorija ugroženosti koje su označene kao:

1 EX - Izumrle  Svojte koje su bez ikakve dvojbe izumrle. Ukoliko se kroz intezivna istraživanja na prikladnim staništima, u prikladnom vremenskom razdoblju ne pronađe jedinka neke svojte, ona se može smatrati izumrlom. 
EW - Izumrle u prirodi  Svojte koje opstaju samo u uzgoju, zatočeništvu ili u naturaliziranim populacijama izvan prvotnog areala rasprostranjenosti. Kao i kod prijašnje kategorije, svojta se može smatrati izumrlom u prirodi ukoliko se kroz intezivna istraživanja na prikladnim staništima, u prikladnom vremenskom razdoblju u prirodi ne pronađe jedinka dotične svojte.
RE - Regionalno izumrle  Svojte izumrle na području koje je obuhvaćeno crvenim popisom ili crvenom knjigom. Kao i kod ostalih „izumrlih" kategorija, potrebno je provesti opsežna istraživanja da bi se svojta mogla proglasiti regionalno izumrlom.
CR - Kritično ugrožene

 Svojte kojima prijeti izuzetno visoki rizik od izumiranja u prirodi.

5 EN - Ugrožene

Svojte kojima prijeti veoma visoki rizik od izumiranja u prirodi.

6 VU - Osjetljive

Svojte kojima prijeti visoki rizik od izumiranja u prirodi.

7 NT - Gotovo ugrožene

Svojte kojima trenutno ne prijeti izumiranje, ali bi u bliskoj budućnosti mogle postati ugrožene.

8 LC - Najmanje zabrinjavajuće

Svojte koje ne priradaju u niti jednu od navedenih kategorija. U ovu kategojriju pripadaju široko rasporstranjene i brojne svojte.

9 DD - Nedovoljno poznate

Svojte za koje ne postoji dovoljno podataka o rasprostranjenosti i/ili stanju populacija da bi se izravno ili neizravno procijenio rizik od njenog izumiranja. Ova kategorija nije ustavri kategorija ugroženosti, već ona ukazuje na potrebu prikupljanja novih podatka o dotičnoj svojti da bi se status ugroženosti mogao odrediti.

10 NE - Vrste koje nisu procjenjivane

Svojte kojima nije određivan status ugroženosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

VISIBABA

LJUBICICADRIJEMOVCIPASJI ZUB