Stupila na snagu Uredba o proglašenju Posebnog ornitološkog rezervata "Veliki Pažut"

Ispis

         Na inicijativu Ministarstva kulture početkom siječnja 2011. godine započet je postupak izmjene granice i kategorije zaštite "Posebnog zoološkog rezervata Velik Pažut" u Posebni ornitološki rezervat "Veliki Pažut". Sukladno tome Ministarstvo kulture kao pokretač i voditelj tog postupka zatražilo je od Državnog zavoda za zaštitu prirode izradu Stručne podloge za promjenu kategorije zaštite i izmjene granica "Posebnog zoološkog rezervata Velik Pažut" u Posebni ornitološki rezervat "Veliki Pažut". Nakon provedenog javnog uvida i održanog javnog izlaganja te podloge u Općini Legrad u Legradu na nju su date određene primjedbe i prijedlozi. Nakon razmatranja dostavljenih primjedbi, dio njih je prihvaćen i ugrađen u prijedlog Uredbe o proglašenju Posebnog ornitološkog rezervata "Veliki Pažut". Ministarstvo kulture zatim je načinilo Nacrt prijedloga Uredbe o proglašenju Posebnog ornitološkog rezervata "Veliki Pažut" koji je uz obrazloženje, stručnu podlogu Državnog zavoda za zaštitu prirode i kartu granica dostavilo Vladi Republike Hrvatske na donošenje.

Vlada Republike Hrvatske je na svojoj 162. sjednici održanoj 15. studenog 2011. godine donijela Uredbu o proglašenju Posebnog ornitološkog rezervata "Veliki Pažut" koja je objavljena u Narodnim novinama broj 142/11 od 19. prosinca 2011. godine. Uredba je stupila na snagu 8. dana od dana objave u Narodnim novinama.