Održan godišnji sastanak ravnatelja županijskih i gradskih javnih ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima

Ispis

              U periodu od 28. do 30. studenoga ravnateljica Javne stanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije sudjelovala je na godišnjem sastanku ravnatelja županijskih i gradskih javnih ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima koji je održan u Fužinama. Na sastanku su sudjelovali osim ravnatelja spomenutih javnih ustanova i predstavnici Ministarstva kulture, Državnog zavoda za zaštitu prirode te Primorsko-goranske županije. Domaćin sastanka ove godine bila je Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Primorsko-goranske županije "Priroda".

Središnja tema sastanka bio je način donošenja i provedbe pravilnika o unutarnjem redu za zaštićena područja. Također se raspravljalo o aktivnostima i prioritetima za rješavanje u narednom razdoblju, a koji bi olakšali i unaprijedili rad javnih ustanova kao i suradnju s nadležnim ministarstvom. Ujedno je iznesena problematika same metodologije u izradi pravilnika, te se predložilo da se u cilju uštede vremena i usuglašavanja stavova formiraju radne skupine koje će raditi na izradi sadržaja pravilnika o unutarnjem redu, svaka za pojedinu kategoriju zaštite (osim za nacionalni park i park prirode). Raspravljalo se da li da se donosi pravilnik o unutarnjem redu za kategorije zaštite u kojima je proglašeno zaštićenim jedno ili skupina stabala. Dogovoreno je da po jedna ustanova bude nositelj i koordinator svoje radne skupine. Tako se Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije nalazi u sastavu radne skupine za kategoriju Regionalni park (Regionalni park Mura-Drava) u kojoj je jedan od nositelja radne skupine, zatim u radnoj skupini za kategorije posebni rezervat, značajni krajobraz i park-šumu. Osim navedenog u sveobuhvatnoj raspravi temeljem iznesenog raspravljalo se je i o problematici donošenja zakonskih regulativa, međusektorske koordinacije, izradi stručnih podloga te ostaloj problematici vezanoj za rad javnih ustanova. 

Osim teoretskog dijela dio sastanka ravnatelja odrađen je na terenu gdje su pokazani konkretni primjeri upravljanja i provođenja zakonskih akata.

 

0102